Магията на цифрата 1

Обожавам единиците. В тях някак символично е закодирано НАЧАЛО. Начало на какво ? Вярвам, че всеки чрез собствените си избори , съзнателно или несъзнателно избира на какво поставя начало.Единиците само го активират.Винаги съм вярвала, че има нещо магично в моя рожден ден 1.11 тъкмо заради подредбата на единиците.Но признавам, че в 11.11 има нещо което ме омагьосва дори повече.Днес е 11.11 и на този ден аз за себе си всяка година вярвам, че точно в 11.11.11 (11ч 11мин 11 сек) се отваря някакъв портал, активиращ началото на това, което истински искаме точно в този момент от живота си. Или на това, което неволно правим, без да се замисляме…Дали е така или пък не е нещо, което всеки има правото да вярва или пък не.Аз вярвам, че е така.Може би заради 10те единици, които образуват една единица…Но в 11.11.11 на 11.11, вярвам, че всяка година имам уникалната възможност да активирам началото на най-искреното си намерение.Тази година по това време луната е в първа четвърт. Това означава, че тъмната и осветената страна на луната се изравняват. Свтлината е толкова силна, колкото и тъмнината.Мъжкото начало е толкова мощно, колкото и женското начало.Седми лунен ден.Ден на молитви и работа с думите.Ако не умеете да говорите, по-добре мълчете.В този ден Вселената много отзивчиво откликва на всяка, дори неволно изречена на глас дума. Всичко казано на глас може да се претвори в живота.Луната в момента е в знак Водолей.Ден на богато въображение, фини идеи, на крайности в оптимизма и песимизма.Готови ли сте за НАЧАЛОТО? Всеки за своето… Нека да е осъзнато. И нека резултатите ви носят удовлетворение от случването!Мечтайте смело и с любов! И нека реченото от вас днес бъде сторено! <3 Чисти мисли, чисти думи, чисти дела идват от чисти сърца! Пазете сърцата си чисти и светли !Светъл ден! <3Обожавам единиците. В тях някак символично е закодирано НАЧАЛО. Начало на какво ? Вярвам, че всеки чрез собствените си избори , съзнателно или несъзнателно избира на какво поставя начало.Единиците само го активират.Винаги съм вярвала, че има нещо магично в моя рожден ден 1.11 тъкмо заради подредбата на единиците.Но признавам, че в 11.11 има нещо което ме омагьосва дори повече.Днес е 11.11 и на този ден аз за себе си всяка година вярвам, че точно в 11.11.11 (11ч 11мин 11 сек) се отваря някакъв портал, активиращ началото на това, което истински искаме точно в този момент от живота си. Или на това, което неволно правим, без да се замисляме…Дали е така или пък не е нещо, което всеки има правото да вярва или пък не.Аз вярвам, че е така.Може би заради 10те единици, които образуват една единица…Но в 11.11.11 на 11.11, вярвам, че всяка година имам уникалната възможност да активирам началото на най-искреното си намерение.Тази година по това време луната е в първа четвърт. Това означава, че тъмната и осветената страна на луната се изравняват. Свтлината е толкова силна, колкото и тъмнината.Мъжкото начало е толкова мощно, колкото и женското начало.Седми лунен ден.Ден на молитви и работа с думите.Ако не умеете да говорите, по-добре мълчете.В този ден Вселената много отзивчиво откликва на всяка, дори неволно изречена на глас дума. Всичко казано на глас може да се претвори в живота.Луната в момента е в знак Водолей.Ден на богато въображение, фини идеи, на крайности в оптимизма и песимизма.Готови ли сте за НАЧАЛОТО? Всеки за своето… Нека да е осъзнато. И нека резултатите ви носят удовлетворение от случването!Мечтайте смело и с любов! И нека реченото от вас днес бъде сторено! <3 Чисти мисли, чисти думи, чисти дела идват от чисти сърца! Пазете сърцата си чисти и светли Светъл ден!

Leave a Comment